Inkrementacja i dekrementacja: prefix vs postfix

Różnica między inkrementacją i dekrementacją użytą przed i po zmiennej może zaskoczyć. Można ją jednak wyjaśnić na prostym przykładzie.