Używanie console.log z substitution strings

field, child, bike-6558125.jpg

Console.log inaczej czyli substitution strings w akcji Jeśli spojrzysz na dokumentację funkcji console.log to zwrócisz uwagę na to, że zawiera ona również drugą część, którą w artykule o podstawach console.log pominęliśmy. Pełna definicja funkcji console.log Druga część definicji mówi nam, że w funkcji console.log możemy użyć tzw. substitution strings. Są to specjalne symbole, które pełnią rolę zmiennych i zostaną zastąpione wartościami podanymi po przecinku. …

Używanie console.log z substitution strings Read More »